Ditt barn. Vår oppgave.

Magnus.jpg

Om oss

Heimvang barnehage skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold er allsidig, variert og tilpasset det enkelte barn og barnegruppen. Barnets beste er alltid være et overordnet mål.

I Heimvang barnehage skal de små barna ha et trygt og 

inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, 

trivsel og læring.

 

Barna skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte. I Heimvang barnehage skal få et 

pedagogisk tilbud som støtter deres individuelle  lek, utvikling 

og læring. 

Vi forsikrer ditt barn

Heimvang barnehage  har valgt en ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet – også utenom barnehagetiden.

Ulykkesforsikringen gir økonomisk trygghet.

Barnehagens familier kan få hjelp til å dekke behandlingsutgifter, samt erstatning ved varig medisinsk invaliditet og ved dødsfall.

 

Forsikringen gjelder så lenge barnet har plass

i denne barnehagen.

Skjermbilde 2020-12-21 kl. 15.05.46.png